Лятна Случка

Рисунки върху дърво – Михаела Захариева

Щандче за продажбна на рисунки върху дърво с пирограф, както и работилничка за деца и възрастни относно самия процес на рисуването.

Бъдете готови за фестивала!