Лятна Случка

Словото стана плът – работилница

Работилничка за изразяване чрез писмено слово от MartA d’Eco

Аз пиша стихове и в духа на „словото стана плът“ съм на мнение, че точността в изказа (не само писмен, макар и фокусът ми да е върху него) е изключително ценен инструмент за съ-творение на реалността, която населяваме. Заниманието ще включва игри и мисловни закачки, с които да се освободим от ограниченията и стандартите в творчеството, както и подкрепа и насърчаване за споделяне на сътвореното с другите участници. Ще започнем с упражнения за настройка на съзнанието на по-високи честоти (медитация, съзрцание, благодарност), за да можем с продуктите от работилничката да утвърдим и възпроизведем позитивното (това, което харесваме) от заобикалящия ни свят. Мотивацията ми изхожда от наблюдението, че все по-рядко изразяваме адекватно и в пълнота това, което усещаме и изживяваме, че словото не се ползва с нужното уважение към неговите възможности и, че определено се нуждаем (българите, но не само) да даваме повече гласност на красивото, приятното и желаното.

Словото е жива същност, чиято сила се разпознава и ползва целесъобразно може би от всички традиционни култури. Чрез практики като наричане, мантруване и дори пеенето, човек избира, управлява и прилага определена мисъл-форма, която, подкрепена с емоция, моделира възприятията и убежденията му. А както и д-р Липтон доказва научно, това в което вярваме, е това, което живеем.

Бъдете готови за фестивала!