Лятна Случка

mirasta and venz

Лятната случка привлече и две морски лица mirasta и venz – reggae, dub and all music lovers, ценители на природните богатства, айлякът, приятелите, танците и широките усмивки, те смело заявявят, че са си аматьори, но няма да ни оставят да си легнем събота вечер.

Бъдете готови за фестивала!