Лятна Случка

За нас

liscСдружение с нестопанска цел „Блян за романтика, цветя и космос“ е създадено през април 2012 г. в град Сливен с основната идея на учредителите да променят заобикалящата ги среда към по-добро и съвременно.

То има за цел да обедини усилията на група хора, за да се предложат на града и по-специално на младите хора повече възможности за развитие, учене, дейности през свободното време. Инициативите ни, които имат разнообразно естество, са добре приети от общността и срещаме морална подкрепа от различни хора. В много от тях си сътрудничим с общини, читалища, м10934627_888698141151743_1880784108_nедии.

Основните области, в които си поставяме конкретни цели са: опазване на околната среда, култура и изкуство, дейности свързани с младежта и гражданското общество като цяло, спорт и активен начин на живот. Част от дейността на Сдружението са фестивалът „Лятна Случка“ и проектът Радио Е-волюция.

Бъдете готови за фестивала!